2018.08.20.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Szent István király, Magyarország fő védőszentje

 
“…nem dőlt össze, mert sziklára épült” (Mt 7,25)
 
Szempontok a szöveghez:
Isten szava, Jézus szava (az evangélium), világot teremtő és átalakító erővel bír (vö. Ter 1,3: “Isten szólt: … és … lett” és Jn 1,3: “Minden őáltala lett…”).
Jézus igéi erejüket csak (akkor fejtik ki, ha a hallgatás mellett élem is azokat. (Római Szt. Kelemen: „Amikor a pogányok hallják szánkból Isten szavait, megcsodálják annak szépségét és nagyságát; de amikor megismerik azt is, hogy cselekedeteink nem méltóak azokhoz a szavakhoz, amelyeket hirdetünk, megváltoztatják véleményüket és  káromlásba kezdenek; s azt mondják, hogy mindez csak mese és csalás” (2. levél a Korintusiakhoz). Szent István elsősorban magát hagyta átalakítani Isten szavától. Nem mondta, mint édesapja, Géza fejedelem, hogy ‘Elég gazdag vagyok, hogy két istennek is szolgáljak’. (Édesapja építményének alapja inkább talán homok volt még?)
Isten szava benne (Szent Istvánban) nem csak élet- és családalakító, de egy népet átalakító és országot alapító erőnek is bizonyult. (Gyermekeit jól nevelő édesapa, szerető férj, a rászorulókat segítő ember, imádkozó keresztény, bátor vezér, edzett katona, kitartó kapcsolatépítő, határozott és nyugodt vezető, bölcs szervező.) Mivel igaz, hogy “Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak” (Mt 24,35), a szentek “sem múlnak el”, mert azonosultak Isten Igéjével, élték Jézus szavait. Szent István király alakja sem múlik el, mert Isten szavát élve sziklaszilárd alapra épített.
 
Gondolatok:
  •  Ajándék, hogy minden nap “áldozhatok”, egyesülhetek Jézussal az Eukarisztiában, az Igében és a testvérben. 
  • “Esszük testét és isszuk vérét az isteni Eucharistiában, de az Írás olvasásakor is” (Szt. Jeromos).
Kérdések:
  • „A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg” (Jak 1,22). Mennyire csapom be magam? Mennyire vagyok tettekre váltója a „tanításnak”? 
  • Az én életem miben alakította át Jézus szava? Hol, miben kellene még átalakulnom? 
  • Van tapasztalatom arról, hogy jézusibbá átalakult életem másokat is átalakít, formál, hogy evangéliumibbá alakítja környezetemet, családomat, munkahelyemet? (Gróf Széchenyi István, Salkaházi Sára, Brenner János atya hitéből nemzetformáló tettek születtek, Kalkuttai Teréz anyáéból világ-alakítóak.)