2018.08.26.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Évközi 21. vasárnap

“Talán ti is el akartok menni?” (Jn 6,67)

Szempontok a szöveghez:

A mennyei Kenyérről szóló beszéd mind a tömegnek, mind a tanítványoknak érthetetlen és felkavaró. Az egész fejezeten végigvonul ez az értetlenkedés, mint ahogy a feltámadást is csak kevesen fogadják el. Jézus tudja, hogy lesznek, akik elzárják magukat tőle, akik elutasítják, sőt, aki elárulja őt. Tudta, mi lakik az emberben. Ő elfogadta, hogy vannak ilyen emberek is körülötte. Ez nem azt jelenti, hogy elutasítja azokat, akik nem hisznek – életét az egész világért adja.

A kérdés Jézus lelkének mélyére enged betekintést: talán már a nagypénteki elhagyatottság előhangja ez a kétségbeesésbe hajló felkiáltás… Mindenesetre választás elé állítja a tanítványokat: akartok-e követni az ellenkező irányba húzó erők ellenére?

Péter válasza nem ésszel adott válasz, hanem létének mélyéből, Jézussal való személyes kapcsolatából fakad: “Te vagy életem értelme, csak általad tudok élni.”

Gondolatok az Eucharisztiához:

A második isteni személy rejtőzködve lépett ebbe a világba. Rejtett jelenléte folytatódik Húsvét után az Oltáriszentségben. Életének rejtettsége két dolgot jelent: egyrészt csak hittel látható, másrészt félreérthető. Jézust földi élete folyamán számtalanszor félreértették, vitákat gerjesztett és viták kereszttüzében állt. Ő nemcsak nyilvános működése alatt, hanem most is, minden pillanatban kiteszi magát a meg nem értésnek, a megválaszolhatatlanságnak, a félremagyarázásnak. Az Emberfia most is az emberek kezére adja magát, még szó szerint is, hiszen kézbe is áldozhatunk. De az Ő folyamatos jelenléte apránként áthatja a világot, egyre inkább Krisztus titokzatos testévé, Egyházzá teszi azokat, akikben talán megfordul a gondolat, hogy eltávolodjanak tőle, de mivel eszik és isszák az ő testét és vérét, s mivel hűségesen mindvégig kitartanak, üdvözülnek (vö. Mt 10,22).

Kérdések:

  • Én milyen választ adnék Jézus fenti kérdésére?
  • Hogyan reagálok, ha engem nem értenek meg, vagy ha én nem értek meg másokat?