2018.12.23.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Advent 4. vasárnapja

Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a
gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az
asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!” (Lk 1, 41-42)

Szempontok a szöveghez:
A két kismama találkozása kedves, a születendő életre várakozás örömében zajló történet, amelyből a férfiak kimaradnak. Felemelő Erzsébet reakciója, aki Máriának, fiatal rokonának látogatásában felismeri isteni titkát: kit is hordoz a szíve alatt. Erzsébetet – gyermekének mozgását érezve – betölti a Szentlélek, megérzi azt az isteni jelenlétet, amely az angyal híradása és Mária igenje által lakást vett Máriában. Mindkét anya Istentől kapta ajándékba az életet, anyaságukat végső soron Istennek köszönhetik. Erzsébet Mária ajándékában szavak nélkül lát rá, érti meg, hogy Isten milyen csodálatos az ember szeretetében, eggyé válik velünk. Erzsébet méhében Keresztelő János ismeri fel az őt meglátogató Krisztust, ahogyan ez majd egészen nyilvánvaló lesz a Jordán partján. Mindkét nő felismeri, hogy nincs egyedül Istennek ajánlott életükben és önzetlenül rá tudnak csodálkozni egymás életére és a rajtuk átsugárzó Istenre, s hálásak, istendicsőítőek az ő ajándékaikért. A két asszony nemcsak az öröm elviselésére vállalkozik, hanem visszautasítottságukban, szenvedésükben, életük feláldozásában is kísérik fiaikat. Az élet odaadásában, visszaadásában is felfedezik Isten közelségét és így fiaikkal együtt végképp Istenre irányul az életük.

Gondolatok az Eucharisztához:
Az Eucharisztiát szemlélve felsejlik az én titkom is: hogyan ajándékoz(ott) meg Isten, mi az ő szeretetének gyümölcse az életemben, mire hív meg. Jó az Úr előtt várni, amíg megdobban a szívünk, megérezzük közelségét. 

Kérdések, fölvetések:
Nyitott szemmel járok, érzékeny füllel hallgatok… figyelek, hogyan árasztja Isten szeretetének jeleit a világban, melyet gyermekek, édesanyák, imádkozó idős emberek, Isten jelenlétében élő szerzetesek, papok, tehetségüket ápoló, kibontakoztató művészek … jelenítenek meg.