2018.12.24.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

December 24., éjféli mise

„Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek.”(Lk 2,10)

Szempontok a szöveghez:
A Betlehem mezején levő pásztorok az elsők, akinek Jézus hírül adja az ő világba való jövetelét. Az angyalok kara hozza a jó hírt: „Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában.” A második isteni személy egy marék szalmára jön közénk. Ezen az éjszakán az alázat leckéjét kapjuk attól az Istentől, aki a kicsinyeknek nyilatkoztatta ki magát. Hogy előkészítse
Fiának jövetelét egy kicsi és jelentéktelen népet választ ki magának. Ezen az éjszakán az első üzenet nem más, minthogy mi is kicsinyek és alázatosak legyünk. Aki járt már a Születés Templomában Betlehemben, tapasztalta, hogy a bejárat nagyon alacsony, egy felnőtt csak úgy tud bemenni, ha meghajol. Szimbolikus üzenet ez: Isten Fiához, aki érettünk, kicsinnyé lett, csak az tud közeledni, aki olyan kicsinnyé, lesz, mint egy gyermek. A szent éjszakán a második üzenet az Isten ember iránti szeretetéről beszél. Az ember bűnei, gyengeségei és gyarlóságai ellenére is az az ember marad, akit Isten megálmodott. Jézus születése által Isten megmutatja szeretetét az ember iránt: megszabadítani és istengyermeki méltóságunkba felemelni akar minket. A Gyermek, akinek születését ezen az éjszakán ünnepeljük, Emmanuel, vagyis „velünk az Isten”. Nyissuk meg a szívünket, lelkünket hogy befogadjuk őt!

Gondolatok az Eucharisztiához:
A Betlehem szó héber jelentése: kenyér háza, arabul pedig hús háza. Ebben a Betlehemben lett Isten értünk emberré, hússá, hogy majd az utolsó vacsorán kenyérré is legyen értünk. Isten emberként akart velünk lenni emberekkel. Az Eucharisztiában a kenyér és a bor színe alatt kívánt az idők végéig velünk maradni. Henri Morice atya Az Oltáriszentségben élő Jézus című könyvében írja: „Olyan Isten, aki egy falat kenyér alakját veszi fel, hogy megegyék. És kik? Nyomorult teremtmények, akik megsértették, káromolták, megtagadták. Emberi ésszel micsoda botrány ez, micsoda őrület! Minél kisebbé teszi magát az én Megváltóm, annál nagyobbnak tartom. Megalázkodásában mindenhatóságának bizonyítékát látom, mert csak Isten lehetett képes erre a mérhetetlen lealacsonyodásra.”

Kérdések, fölvetések:

  • Ma este a jászol mellet kérdezzem meg: miért lettél ilyen védtelen Isten? Miért az éjszaka közepén, sötétben, gyanús helyen, orrfacsaró szagú jászolban születtél?
  • Aztán tegyem magam elé a Gyermek Jézus képét, hogy el ne felejtsem: törékenynek lenni nem rossz dolog, sőt egyetlen módja, hogy megtapasztaljam az igaz szeretetet!
  • Ma született Megváltónk szeretete bennem, bennünk folytatódik. Értünk lett emberré az Isten. És értem!