2018.12.25.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

December 25., ünnepi mise

“Az Ige testté lett, és közöttünk lakott” (Jn 1,10)

Szempontok a szöveghez:
Isten Fia emberré lett, sőt gyermekként született, hogy minden ember törekedjen gyermeki létre, mert “ilyeneké a mennyek országa”. Jézus felnőttként is gyermek maradt, mennyei Atyjának szeretett Fia, Istenként és emberként is. Élete ebben az egységben, ebben az együttlétben teljes és boldog. A Fiúisten lételeme a szeretet, immár nemcsak az örök Szentháromságban, hanem a születéstől a halálig tartó emberélet során is. Arra tanít, hogy a szeretet nem csupán múló, átmeneti kalandja az ember életének, hanem annak legfontosabb feltétele és egyetlen kiteljesedési lehetősége. Isten emberré lett, hogy mi is emberré legyünk. Az ember úgy van megalkotva, hogy nem elég önmagának, hogy nem tud a maga erejéből emberré lenni, hogy embersége csak Istenben, élete csak a szeretetben válhat teljessé. Életével Jézus megmutatta, hogy embertelen világunkban is lehet megváltott emberként, Isten gyermekeként élni, föltétlen és minden áldozatra kész szeretetben.

Kérdések, fölvetések:

  • Miben mutatkozik meg, hogy Isten iránt gyermeki bizalommal vagyok, és az élet mely területén kell még ebben növekednem?
  • Ki az, aki Jézusra irányítja figyelmemet, akinek útmutatásaira mind jobban oda akarok figyelni?
  • Ki az a példakép számomra, akinek életében megtapasztalhattam az embertársi szeretet föltétlen és áldozatos jellegét, akiért most hálát adok?