2018.02.14.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Hamvazószerda

„Engesztelődjetek ki Istennel!” (2Kor 5,20) – erre szólít Pál apostol a mai szentleckében.

Szempontok a szöveghez:

 • Nem az emberiségre haragvó, mérgelődő Istennek kell megváltoznia, hanem
  nekünk, akik elfordultunk Tőle. A megtérés az Ő személyéhez való
  odafordulást, ráirányulást jelenti az ember részéről.
 • A bűn lényege, hogy nem vagyunk azok, akik lehetnénk. A tiszta szívű ember
  azért boldog, mert mindenben meglátja Isten gondviselő jóságát. Ám ha nem
  Isten útján járunk, nem az Ő irányítása szerint élünk, céltalanul tévelygők
  vagyunk.
 • Aki Istennel békében él, annak életvitelében is meglátszik a harmónia. És viszont is így van: aki békés harmóniában van a teremtett világgal és benne
  embertársaival, az visszatükrözi Isten ajándékát, azt a benső békét, amit
  magában hordoz.

Kérdések, fölvetések:

 • Milyen akadályt fedezek fel életvitelemben, hogy közelebb lehessek Istenhez?
 • Kivel kell kiengesztelődnöm, mielőtt az Úr asztalához járulok?