2018. 11. 04.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Évközi 31. vasárnap

„Szeresd…Szeresd… Szeresd! ..” (Mk 12,30-31)

Szempontok a szöveghez:
A Biblia gyakran beszél Isten és az embertárs szeretetéről, de Jézus újdonsága, hogy Jahve, az embertárs és önmagunk szeretetét egymás mellé helyezi, párhuzamba állítja. Valójában tehát három parancsról, pontosabban egyetlen parancs három oldaláról van itt szó. Olyan ez, mint egy háromlábú szék. Ha az egyik kitörik, borul az egyensúly. Szent János ezt az igazságot bontja ki első levelében (1Jn 4,19-21). Ha tehát le akarom mérni Istenhez fűződő viszonyomat, nézzem meg emberi kapcsolataimat. Hétköznapjaimban tanúsított magatartásomból, belső megmozdulásaimból egyből kiderül, mekkora a hitem.

Gondolatok az Eucharisztiához: Az Eucharisztia a szeretet köteléke, vinculum caritatis. Ez volt a jelmondata az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszusnak. Alapja Szent Ágoston János evangéliumához írt kommentárjának az Élet Kenyeréről szóló részlete: „Akarsz-e tehát te is Krisztus Lelkéből élni? Légy Krisztus testében! … Ó, kegyesség szentsége! Ó, egység jele! Ó, szeretet köteléke! Aki élni akar, van hol élnie, van miből élnie. Lépjen közelebb, épüljön be a testbe, hogy életre
keltsék!” (XXVI., 13.) 

Kérdések:

  • Mi áll útjában Isten, felebarátom vagy önmagam helyes szeretetének?
  • Ami számomra fontos, arra szánom az időmet. Hétköznapjaimban mire mennyi minőségi időt
    szentelek?