2018.10.14.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Évközi 28. vasárnap

„… amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte:> Jó
Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? < Jézus megkérdezte: >Miért mondasz engem
jónak? Senki sem jó, csak az Isten.<” (Mk 10,17-18)

Szempontok a szöveghez:
A gazdag ifjú jelenete ebből a kommunikációs helyzetből indul ki. Jézus, az ember jó? Jézus válasza: ő is mint ember Istentől jó. A názáreti Jézus, József és Mária fia (a társadalom szemében: Yeshua bar Yosef) a Fiú által jó. Az ember tehát nem önmagától jó. Mit tehet az ember? Önmagában felépítheti a jóság eszményképét, akár egy filozófus. Tervszerűen meghatározhatja a hagyomány és a bölcsesség szerint, amit az emberi történelem fed le. Csakhogy mindez kevés. Az ember nem önmagától JÓ.
Egyedül Isten JÓ és csak Ő tehet JÓVÁ. Le kell mondani arról, hogy önerőből jók legyünk, és az önátadásban kell ráhagyatkoznunk Isten jóságára. Ez az önkiüresítés (kenózis) egy módja. Van ötletem a jóra, de az túlságosan emberi. Én isteni módon akarok jó lenni, ebben azonban Istenre kell hagyatkoznom.

Gondolatok:

  • Annyiszor akarom meggyőzni magam arról, hogy be tudom bizonyítani Istennek a jóságomat. És kudarcot vallok. Az erények alapja az alázat. Ahogy Szókratész mondta: „tudom, hogy nem tudok semmit” = tudom, hogy magamtól nem vagyok jó. 
  • Ki vagyok én? Kinek tartanak engem az emberek? Ezt kérdezte Jézus is tanítványaitól. De a választ egyedül Isten adhatja meg hitelesen. Minden más válasz (mindenki más részéről) csak viszonylagos. 
  • Nincsenek könnyű utak. Ha azt hisszük, a mennyországba vezető út könnyű és rövid, az illúzió. Ha másoknak vértanúság árán vezet az út Istenhez, mi valóban azt képzeljük, hogy szerencsésebbek vagyunk? 

Kérdések:

  •  Mennyire van jelen az imádságomban az, hogy Isten tegyen jóvá? Hogy nem meggyőzni akarom Őt a jóságomról, hanem Belőle akarok jó lenni? 
  • Ismerem magam? Tudom, ki vagyok? Nap mint nap egy méhecske szorgalmával gyűjtöm az információkat az emberek részéről azt illetően, hogy ki kinek lát engem. Istentől hányszor, mikor kérdezem meg ugyanezt?
  • Az Eucharisztia Jézus áldozata értem. Mi az én áldozatom másokért (ami testvérré, vagyis Testté és Vérré tesz Jézussal)?