2018.10.21.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Évközi 29. vasárnap

„…Készen vagytok rá, hogy igyatok a kehelyből, amelyből majd én iszom, vagy hogy a
keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedjetek?” Mk 10, 38

Szempontok a szöveghez:
Péter apostol mellett Jánosnak és Jakabnak is szembe kellett néznie azzal, hogy Jézus követése visszautasítást,  ellenségeskedést és üldözést vált ki sok honfitársukban. Ha Jézussal maradnak, akkor a sorsában nekik is részük lesz. Egy régi német vallásos ének vallja a gyermek Jézussal kapcsolatban: „És aki ezt a gyermeket örömmel át akarja ölelni és megcsókolni, annak előbb szenvednie kell vele sok kínt és gyötrelmet; azután meg is kell halnia vele és lelkileg feltámadnia, örökölnie az örök életet, úgy, amint ővele történt.” Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. (Lk 24, 21) mondják az emmauszi tanítványok. Azt gondolták, hogy Jézus mellett ők is tekintélyesek, hatalommal, javakkal bírók lesznek. Jézus lefelé halad a ranglétrán, az istenfiúságból a teljes életáldozat, a kereszt felé. Ezt az Atyával való szeretetkapcsolat erejében teszi és ebbe a szeretetközösségbe hívja az apostolait is. Másképpen nem tudnak hűségesek maradni a megpróbáltatások idején. Jézusnak szüksége volt megerősítésre, amikor az Atya szeretetében bízva szenvedés kelyhét ki kellett innia: „Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette.” (Lk 22,43) János és Jakab igazat állítanak – valóban kiisszák a szenvedés kelyhét, de amikor erre ígéretet tesznek, fogalmuk sincs róla, mit mondanak, milyen próbatételekben lesz részük. Nem pusztán az akaraterejük volt nagy, hanem kellett a ráhagyatkozásuk, bizalmuk a Feltámadott felé. Ebben érezték meg igazán, hogy ki hordozza, tartja meg őket. 

Gondolatok az Eucharisztiához:
Jézus teste az Eucharisztiában a megtöretett és a feltámadott test. Imádásom lehet vágy, hogy részesüljek a megváltásban, Krisztus szeretetáldozatának kisugárzásában, Gyógyító tekintetét engedjem rávetülni mindarra, ami törékeny, gyenge, szégyen teli, fájdalmas és megváltásra szorul bennem és körülöttem.

Kérdések, fölvetések:
Péter, János és Jakab útja minden Krisztus-követőé, az én utam is. Hogyan vagyok én ezen az úton? Hogyan tekintek a bennem és a környezetemben levő ellentmondásokra, bűnökre, visszautasításokra? Eszközök lehetnek, hogy Istent valóságosnak érezzem, tapasztaljam.