2019. 04. 14.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Virágvasárnap

„Áldott az Úr nevében érkező király! – kiáltozták. Békesség a mennyben és dicsőség a
magasságban!”. (Lk 19,38)

Szempontok a szöveghez:
Virágvasárnap a nagyhét kezdete és egyben meghívásként, bevezetésként megjelenítése a
nagyhét eseményeinek. Jézus jeruzsálemi bevonulása már Húsvét dicsőségét jelzi, a passió pedig szenvedésének és kereszthalálának eseményeit jeleníti meg számunkra. Ezt a kettősséget hordozza a két evangéliumi szakasz. Jézus szamárcsikón történő bevonulása királyi bevonulás és a városba érkező zarándokok is királyként szólítják meg. A zakariási jövendölést teljesíti be: „Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikaján.” (Zak 9,9) A szamár nem az uralkodók, hadvezérek harci állata, hanem az egyszerű, békés embereké. Jézus nem erőszakot hordoz, hanem Isten üzenetét, szeretetét jött beteljesíteni, végérvényessé tenni minden ember számára. A szentmise elején a felszólítás: „Kövessük a Jézust ünneplő jeruzsálemi nép példáját”, arra buzdít, hogy járjunk Jézus nyomában, bármi történik vele. Ez a mi személyes, mellette való döntésünk, és a mi bevonulásunk is. Ez az együtt járás a szentmise bűnbánati része, amely lehetőséget ad, hogy mindazt, amit önző módon vártunk Jézustól, ami pusztán a saját akaratunkról szól, elengedjük és bizalommal adjuk át magunkat az ő követésének. 

Gondolatok az Eucharisztiához:
A szentleckében, a filippiekhez írt Krisztus himnusz az önkiüresítésemre szóló meghívás is, hogy ő legyen a mindenem, ő töltse be az első, legfontosabb helyet. 

Kérdések, fölvetések: 

  • Amikor látványosak, hangosak, bőven terítettek az ünnepeink, hogyan van ebben jelen Isten szeretete?
  • A hatalom eszközeit használjuk, vagy merjük felvállalni szegénységünket a világ előtt is?
  • Dávid király, az Úr ládájának Jeruzsálembe történő bevitele során, a lecsupaszított alázatosságig, nem szégyellt egy szál efodban, teljes szívéből, teljes lelkéből,  minden erejéből táncolni.