2019. 04. 21.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Húsvétvasárnap

„Miért, mi történt?” (Lk 24,19a)

Szempontok a szöveghez:
Jézus, a Feltámadott kérdezi ezt az Emmauszba igyekvő tanítványoktól. Történt egyáltalán valami? Mi maradt hátra abból, ami volt? Része lett az életeteknek, a személyiségeteknek? Fájdalmatok és csalódásotok mellett mit idéztek vissza abból, amit láttatok, hallottatok, ami élményt vagy örömet jelentett? Ami egy pillanatig azt hitette el veletek, itt és most van jelen a megváltás – az üdvösség. Valóban a halál mindennél erősebb? Vagy maradt még egy szikrányi remény arra, hogy az élet legyőzheti a halált…

Gondolatok:
 Péter így kezdi pünkösdi beszédét: „Ti tudjátok, hogy mi minden történt…” Emlékeznünk kell arra, ami volt, és ebből kell felépíteni azt, ami eljövendő – a végső időkre.
 Pál a Húsvét lényegét így foglalja össze: „Keressétek tehát azt, ami odafönt van.” A mennyből alászállott Isten Fia nem egyszerű ’tisztelgő-látogatást’ tett a Földön, az ember élet- környezetében; azért jött, hogy Magához emeljen bennünket, a saját életébe, amit
Mennyországnak nevezünk.
 Jézus nincs a sírban. A húsvéti pillanattól kezdve nem ’Jézusnak nincs jövője’, hanem a sírnak. A sír a mulandó, Jézusban az ember a maradandó.

Kérdések, fölvetések:
 A Feltámadott Jézus él. Az élet jele a találkozás. Miben találjuk meg Jézust, hol találkozunk Vele mint Élővel – ma?
 Az Eucharisztia maga a Feltámadott valósága. Hisszük-e azt, hogy aki 2000 éve megismerhető volt, az ma is itt van velünk?
 Az emmauszi tanítványok a kenyértörésben felismerték Jézust. A kenyértörés gesztusa ma is Jézusra utal, mert a kenyeret megtörni igazán csak Ő tudja. A megtört kenyér, a szétosztott kenyér az emberek összegyűjtésének tette. Keressük-e a kenyér megosztásában az emberi közösséget?