2019.08.04.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Évközi 18. vasárnap

Ember, ki hatalmazott fel rá, hogy bírótok legyek és elosszam örökségeteket?” (Lk 12,14)

Szempontok a szöveghez:

Jézus – bár az elnyomottak pártján áll – nem érez felhatalmazást, hogy bíró vagy ügyvéd legyen. Annál inkább tudatában van Isten országa meghirdetésének küldetésével. Ő az Atya üzenetét, valóságát közvetíti, sugározza.

A fiatalember fejében – aki bírónak kéri fel Jézust – az örökösödés igazságtalansága kavarog és nem Jézus tanítására figyel, amely nagyobb és maradandóbb érték. Hányszor vagyok így imádság közben vagy egy szentmisén, ami nem bűn, de jó, ha tudatosítom: most az Úrra szeretnék figyelni, mert az minden egyébnél fontosabb.

Az örökségi viták kapcsán sok – addig békés – családi kapcsolat megszakad, vagy ellenségessé válik. Ennek hátterében ott van az igazságtalanság és fájdalom érzése, hogy engem kevésbé tartanak értékesnek. De mi is tesz értékessé engem? Mitől is érezhetem gazdagnak magam? Létem esetleges, törékeny, nem tudom semmi földi értékkel bebiztosítani. Mi adja meg a biztonságomat, ki nyugtat meg a sorsom felől?

 

Gondolatok az Eucharisztiához:

Beszéltem egy emberrel, aki úgy igazítja a szabadságát, nyári programjait hogy a meghirdetett hétfői szentségimádásokon, órákon jelen tudjon lenni. Mély belső vágy vezeti, fontos számára ez az idő.

Jézus jelenlétében megfelelő helyet, fontosságot találnak a vágyaim. „Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.”(Mt 6,21)

 

Kérdések, fölvetések:

Szent Ignác egyik gyakorlata a helyesen lefolytatott életállapot vagy életmóddal kapcsolatos választásról: „Ha halálom pillanatában lennék, és így birtokolnám annak a pillanatnak a szabadságát és világosságát, mi lenne az a döntés, amit most meg akarnék hozni? Ezen éleslátással vezettetve, ennek megfelelően teszem meg elhatározásomat.”

Isten országának, szíve szerinti társadalmának törvényei itt és most érvényesek. Ezek szerint a szellemi és fizikai javak közös kincsek is megosztásban kell, hogy legyenek. Ennek megvalósítása tudatosságot, figyelmet és elkötelezett Isten-kapcsolatot igényel.