2019.12.01.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Advent 1. vasárnapja

„Legyetek készen!” (Mt 24,44)

 

Szempontok a szöveghez:
Ma, amikkor Advent I. vasárnapját ünnepeljük, új egyházi évet is kezdünk. Az adventi idő nem a szomorúság ideje, hanem a mély vágyé a Megváltó eljövetele iránt. A mi magatartásunk pedig a jó gazdáé, aki egy fontos vendéget vár. Tudván a vendég  érkezésének idejét, a gazda abbahagyja a munkát és egyedüli elfoglaltsága, hogy rendbe tegyen mindent, hogy a vendéget méltóképpen fogadja. Ugyanígy a hívő is rendet tesz a lelkében, a bűnt eltávolítva és szem előtt tartva a Megváltó érkezését. Az evangélium üzenete rövid és provokáló, mert Isten Országa eljön, de a biztos időpontot meg az Emberfia sem tudja, ezért állandó készenlétre, ébrenlétre késztet. Hogyan legyünk készenlétben? Csendbe merülve lassítsuk le a külső pörgést! Figyeljünk befelé! Figyeljünk egymásra! Szavaink teljenek meg igazi, hiteles tartalommal! Párosítsuk őket a gondoskodó szeretet tiszta gesztusaival! Tartsuk nyitva szívünket! Élesítsük lelki antennáinkat, hogy az isteni jelzésekre, amelyek egy meglátogatott betegtől, vagy hozzánk
közel álló, de elhanyagolt testvérünktől jönnek, azonnal vevők lehessünk! A tevékeny készülődés sok örömet tartogat, melyek mint a Mikulás ajándéka, el vannak rejtve, ezért keresni kell őket. Pilinszky János írja: „Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel sem kevesebb annál, amire vár.”

Gondolatok az Eucharisztiához:
Minden szentmisében az Úrfelmutatás után megvalljuk: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.” Az Eucharisztia a várakozás szentsége is. Szent II. János Pál pápa így fogalmazz: „Az Eucharisztia célra irányulás, a Krisztustól megígért teljes öröm előíze, bizonyos értelemben a Paradicsom elővételezése, a jövendő dicsőség záloga. Mindaz, amit az Eucharisztia magában foglal, a bizakodó várakozást fejezi ki, hogy beteljesedik a boldog remény és eljön az Üdvözítő, Jézus Krisztus. Aki az Eucharisztiában Krisztussal táplálkozik, annak nem kell a túlvilágra vágyakoznia, hogy örök élete lehessen: már itt a Földön örök élete van, már birtokolja a zsengéjét annak az eljövendő teljességnek, ami az emberre vár.” (Ecclesia de Eucharistia 18.)

Kérdések, fölvetések:

  • Melyek azok a döntések, amelyeket tovább nem halogathatok?
  • Mit tehetek azért, hogy karácsonykor majd az én szívemben is megszülessék, oda
    beköltözzék a betlehemi Jézus?