2019.02.10.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Évközi 5. vasárnap

„Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!”… De Jézus így szólt Simonhoz: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” (Lk 5,8; 10)

Szempontok a szöveghez:
Isten ajándékozó szeretetének bősége, túláradása megrendíti Péter apostolt. Jézus jelenlétében, a belőle kiáradó isteni erő hatására szembesül tökéletlenségével és ez vallomásra készteti. Péter őszinte megnyilvánulásában Jézust, az ő isteni küldetését félti a saját gyengesége miatt. Isten azokkal az emberekkel tud igazán együttműködni, akik elismerik esendőségüket, hibáikat, határaikat és nem a maguk erejében, hanem benne bíznak, önmagukat átadva, rá hagyatkozva élnek. Péter „kőszikla” voltát a készség, a nyitottság, a gyengeségével való isteni szembesítés vállalása, és Jézus megtartó, felemelő, emberismerő szeretetének elfogadása alapozza meg. Ez a történés Péter apostol későbbi, nagy megtérésére mutat rá, amelyhez szintén a halászat, halfogás nyújt keretet János evangéliumának záró fejezetében. Megtagadta barátját, Jézust („bűnös ember vagyok”), de most új hivatást kap tőle.

Gondolatok az Eucharisztához:
Jézusnak nem a bűneink a fontosak, hanem az, hogy – jelenlétében vele és önmagunkkal szembesülve – felvállaljuk azokat, és ahol a gyengeségeinket érezzük, tapasztaljuk, segítséget kérjünk tőle. Ha az isteni napra tekintek, nem kell a bűneim miatt elkeserednem, csak hagynom, hogy fényével átjárjon, megvilágosítson, melegével felengedje ridegségemet, és megtisztítson. 

Kérdések, fölvetések:
Jézus megismerése, közelsége öröm, ajándék, ugyanakkor átvilágító, tiszta fény, amely szembesít. Ha nem futok el és ráhagyatkozom, tőle kérek erőt, meghív a vele való kapcsolatra, követésére a mindennapokban. Identitásom megfelelő irányba fókuszálja.

  • Hogyan történik mindez az életemben?
  • Hajlandó vagyok-e követni őt?
  • Volt-e már olyan, amikor Jézus olyat kért tőlem, ami értelmetlennek láttam és mégis
    megtettem (vagy épp nem tettem meg)? Mi történt? Mit tapasztaltam? Hogyan tekintek erre most? Érzem-e, hogy szövetségben vagyunk?