2019.01.20.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Évközi 2. vasárnap

„Jézust is meghívták a menyegzőre …” (Jn 2,2)

Szempontok a szöveghez:

– Amikor vendégségbe megyünk, ünnepi ruhát öltünk és minden meghívottal igyekszünk kedvesnek és előzékenynek lenni. Ez Isten Országának belső törvénye, hiszen mindannyian egyazon vendéglátó Úrnak lehetünk vendégei, és ez a szabadság, öröm és szeretet közös élményét biztosítja számunkra.

– Több fontos jézusi tanítást jegyeztek fel az evangéliumokban, amely étkezés alkalmával hangzott el. Mi is, egy fehér asztal mellett közösségi élményben részesülhetünk; meghitt, önfeledt beszélgetések alakulhatnak.

– Jézus tudatosan vállalt asztalközösséget olyanokkal is, akiket a társadalom többsége megvetett. 

– Jézus tudatosan készítette elő azt a kultikus lakomát, a tanítványai szűk körével elköltött utolsó vacsorát, melyen értelmezte másnapi halálát. Egyúttal túl is mutatott a halálon, és az egyház gyakorlatát is kijelölte mondván: “Tegyétek ezt az én emlékezetemre!”

 

Kérdések, fölvetések:

– Jézust is meghívták a lakodalomba: csak a bajaimban fordulok oda Jézushoz, vagy derűs napjaimban is gondolok Őrá? Földi örömeimet mennyei áldásával kívánom-e teljessé tenni? 

– Étkezéseink csak egyéni táplálék-bevitel, vagy igyekszünk szellemi és lelki közösséget vállalni asztaltársaságunkkal?

– Magam is örvendezve fogadom-e az egyházi közösségbe mindazokat, akiket Jézus vonzott magához?

– Gondosan készülök-e az eucharisztikus lakomára, melyen Jézus tanításában és önátadó áldozatában részesülhetek?