2019. 07. 07.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Évközi 14. vasárnap

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába”
(Lk.10,2)

Szempontok a szöveghez:
Az evangélium hirdetését, az örömhír továbbadását Jézus világméretű aratáshoz hasonlítja. Ez alkalommal nem csak a 12 tanítványt küldi, hanem más 72 tanítványt, vagyis azokat, akik addig a pillanatig állhatatosan követték. Jézus a közeli falvakba és városokba küldi őket, ami jelzi, hogy ez nem egy belső misszió, hanem egy meghívás másoknak, hogy menjenek az Úr aratásába. Nem üres kézzel küldi őket, hanem nagyon pontosan meghatározza a feltételeket, hogy ez a misszió gyümölcsöző és hatásos legyen. Jézus teljes szegénységet kíván és teljes bizalmat Istenben, annak az Istennek az erejében való bizalmat, aki küld. Ez a hetvenkét tanítvány mi vagyunk, mindannyian, akik az egyházhoz tartozunk. A krisztuskövető keresztény lelkes aratómunkás, aki magától a gazdától kapja a küldetését. Ez a küldetés pedig nem kampány, hanem Isten országának hirdetése és építése. A mai evangélium felhívás mindannyiunk számára: Isten rá akar ébreszteni minket küldetésünk felelősségére, nagyságára és szépségére.

Gondolatok az Eucharisztiához:
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus utolsó felkészülési évének fókuszában a misszió, az evangelizáció van. Mottója: „Az Eucharisztia forrás a világ életéért”. Szent II. János Pál pápa Maradj velünk, Urunk apostoli levelében így fogalmaz:
„Az elbocsátás minden szentmise végén megbízás, mely arra készteti a keresztény embert,
hogy vállalja az evangélium terjesztését és a társadalom keresztény szellemiséggel való betöltését. E küldetéshez az Eucharisztia nem csupán belső erőt biztosít, hanem – bizonyos értelemben – programot is. Az Eucharisztia ugyanis olyan létmód, mely Jézusból árad a keresztény emberbe, és annak tanúságtétele által szétsugárzik a társadalomba és a kultúrába. Hogy ez megtörténjék, ahhoz minden hívőnek személyes és közösségi elmélkedéssel magáévá kell tennie azokat az értékeket, melyeket az Eucharisztia kifejez, azt a magatartást, amit sugall, és azokat az elhatározásokat, melyekre indít.”

Kérdések, fölvetések:
 Mennyire vonzó az én keresztény életem?
 Készen állok-e arra, hogy kilépjek a jól megszokott közegemből, kis közösségemből, hogy mások felé léphessek?