2019.06.09.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Pünkösdvasárnap

„E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket!” (Jn 20,22)

Szempontok a szöveghez:
A mai evangélium visszavezet minket Húsvétvasárnaphoz, amikor a zárt ajtók mögött a feltámadt Jézus megjelenik apostolainak. Az apostolok a feltámadt Jézus jelenlétének köszönhetően egy nagy átalakuláson mennek át: a szomorúság örömmé, a félelem tanúságtétellé változik. Amint a félelmet legyőzik, a feltámadt Krisztus erejével  alkalmassá válnak a misszióra. Jézus mostmár tudja mondani nekik: „Békesség nektek!”, amivel a legjobbat közli, ami Istenben van: a halált legyőző életet. Az apostolok küldetést kapnak, elmenvén az egész világra a feltámadt Jézus életét hirdetve. És hogy mindannyian a béke hírnökei legyenek, megkapják a feltámadt Jézus ajándékát, a Szentlelket. „Vegyétek a Szentlelket!”, vagyis vegyétek az élet teljességét. Jézus, amikor Lelkét küldi apostolaira, mintha azt mondaná nekünk: vállaljátok önmagatokat és egymást. Szegődjetek bátran szolgálatomba, legyetek a Szentlélek munkatársai, merjetek dönteni!
Gondolatok az Eucharisztiához:
XVI. Benedek pápa a 23. Ifjúsági Világnap alkalmából irt üzenetében így fogalmaz: „az Eucharisztia ’örök Pünkösd’, hiszen valahányszor szentmisén veszünk részt, megkapjuk a
Szentlelket, aki még mélyebben egyesít bennünket Krisztussal, és olyanná formál, mint Ő.
Kedves fiatalok, ha gyakran vesztek részt szentmisén, ha időt szántok az Oltáriszentség imádására, a szeretet Forrása, vagyis az Eucharisztia révén eljuthattok arra az örömteli elhatározásra, hogy életeteket az Evangélium követésére szenteljétek. Ugyanakkor azt fogjátok tapasztalni, hogy amikor a mi erőnk már nem elég, a Szentlélek formál át bennünket, tölt el erejével és tesz minket a feltámadt Krisztus lendületes tanúivá.”
Kérdések:

  • Szoktam-e kérni Jézust, hogy kísérjen Szentlelkével?
  • Milyen helyzetekben tapasztaltam meg a Lélek jelenlétét?
  • Engedem-e, hogy működjön bennem és általam?