2019.05.05.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Húsvét 3. vasárnapja

„ Az Úr az” (Jn. 21,7)

Szempontok a szöveghez:
A mai vasárnapon az egyik legszebb és legmegrázóbb feltámadás-beszámolót olvassuk. A Feltámadt Krisztussal való találkozások sora Jeruzsálemből áttevődik a Tiberiás-tó partjára. Az apostolok nem kapva különleges utasítást, visszatérnek Galileába, eredeti foglalkozásukhoz, a halászathoz. A találkozás leírását két részre oszthatjuk: találkozás a Feltámadt Krisztussal és a csodálatos halfogás, valamint Jézus és Simon Péter párbeszéde.
Mint annyiszor, ezen az éjszakán sem fognak semmit. Isten nélkül valahogy nem megy. Lehet, hogy ezzel szerették volna kiverni fejükből a csalódásokat, a munkába temetkezve akartak napirendre térni a történtek fölött, de sehogy nem sikerült. Hajnaltájban azonban ott a Mester a parton. Füstölgő parázs, rajta hal. Odakiált nekik: „vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán”, és ismét megtörténik a csoda. Kivetik a hálót és színültig megtelik. A Tiberiás tó partján Jézus láttatja magát, de nem ismerik fel. A Feltámadt Krisztus jelenléte nem magától értetődő, kér egy elfogadást annak a részéről, aki találkozik vele. Most is a szeretett tanítvány az, aki elsőnek kapcsol, hamarabb felismeri. Jézus és Péter párbeszédét Péter vallomásának is nevezzük. Nem a nagyszájú, dicsekvő Pétert látjuk itt, aki jobb a többieknél, hanem egy bölcsebb, alázatosabb embert, aki nem állít többet, mint amire képes. Isten szeret minket, amikor alázatosak vagyunk, amikor Péterhez hasonlóan megvalljuk Előtte kudarcainkat és gyöngeségeinket.

Gondolatok az Eucharisztiához:
A feltámadt Krisztus, aki erős és győztesen tért vissza, továbbra is az ő szelídségét és irgalmát mutatja meg az apostoloknak: megmondja a helyet, hogy hol halásszanak, tűzet gyújt és reggelit készít nekik. Napjainkban Krisztus továbbra is gondoskodik öveiről: vasárnapról vasárnapra megteríti az Eucharisztia asztalát és önmagával táplál bennünket. Az Egyház által bemutatót Eucharisztia jele az Ő jelenlétének, vagyis az Ő  gondoskodásának és ajándékozásának. A Feltámadott ma is jelen van Egyházában és arra hív bennünket, hogy vegyünk részt asztaltársaságában és ne csak egyszerű nézők legyünk a szentmisén. 

Kérdések:
Felismerem-e Jézus jelenlétét az életemben, a mindennapi szép pillanatokban, a nehézségek idején?

Mi lenne az én válaszom, ha Jézus ma megkérdezné: „Szeretsz te engem?”