2019.03.06.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Hamvazószerda 

„Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat.” (vö. Mt 6, 2b; 5b; 16b)


Szempontok a szöveghez:
Jézus visszatérő megjegyzése kritikája során: aki tudatosan mások szeme láttára akarja tenni azt, ami jó, az lehet, hogy az emberek részéről azonnali visszaigazolást nyer, mert fel- vagy túlbecsülik őt, de Isten szemében jellegtelen marad – Isten ugyanis nem önmagában a tett ’jó’-értékét nézi, hanem a szándékot, vagyis a szívet, amely a szándékot hordozza. Megtenni a jót önző módon is lehet, csakhogy Isten minden tette tökéletesen önzetlen. Az ember is csak úgy lehet Isten képmása, ha önzetlen marad. Madách emberi Tragédiájában Lucifer Istent abszolút önzőnek nevezi; ez Vele szemben a legnagyobb vádja. Az Evangéliumban Jézusnak, Isten Fiának sorsa a tökéletes, feltételek nélküli atyai szeretet megjelenése. Egyedül Jézusban fedezhető fel igazán, hogy Isten szeretete minden önzés felett áll. A ’szegény özvegy’ esete kapcsán Jézus megjegyzi: nem nehéz a feleslegből úgy adni, hogy az az emberek szemében a ’mindennek’ tűnjön. Az igazság ilyenkor nem az emberek ítéletében, hanem a saját lelkiismeretünkben van. Soha máshol annyira nem lehetünk leleplezve mint az imádságban; amikor Istent Magát szólítjuk meg. Ő mindent tud, a hazugság itt már végképp értelmetlen. Ha Istent valóban úgy hisszük, amint Van, nem hazudtoljuk meg magunkat Előtte. A böjtölés lehet önlegyőzés. Aminek Istenhez nem sok köze van, vagy épp semmi sincs. Megint csak magunkhoz van köze – de így értelmetlen. Miért is mondok le bármiről? Önmagam miatt vagy mások miatt? Mások javára? Másokért?

Gondolatok az Eucharisztához:
Az Eucharisztia valamiképpen Isten alamizsnája nekünk. Néha azt érezzük, mi mindent felajánlunk, cserébe egy falat kenyeret kapunk. Megéri? És ha abban a falat kenyérben van az üdvösség?

Kérdések, fölvetések:

  • Amikor imádkozunk… sokat megvallunk, sokat kérünk, és Isten válasza: a Kenyér.
  • Megelégszünk-e vele vagy méltatlankodunk?
  • A tökéletes böjt eszközei: kenyér és víz. Kenyér és vizezett bor/ vagy borral ízesített víz: nem sokkal több. Ám aki ezzel böjtöl, az Életet vallja meg. 
  • Megelégszünk-e ezzel, vagy másra/többre vágyunk?