2019. 03. 10.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Nagyböjt 1. vasárnapja

„Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette az ördög.”(Lk 4,1-2)

Szempontok a szöveghez:
A Szentírás tanúsága szerint Jézusnak voltak kísértései. Mindenki, aki az emberi létben részesül, kísértést szenved abban, hogy ne Istent tegye életének középpontjába, hanem saját magát. Ne az ő létben tartó, oltalmazó szeretetére válaszoljon, hanem a felszínes vágyait kövesse. „A Lélek ösztönzésére a pusztába vonult…” írja Lukács. „A Lélek kivitte (kiűzte)…” írja Márk. Szükséges és fontos volt, Isten tervének része, hogy Jézus megtapasztalja a kísértéseket. Később, amikor Jézus gyógyításai, ördögűzéseit látják az írástudók, azt mondják, hogy: „Belzebub szállta meg.” És: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Jézus pedig ezt válaszolja: „Senki sem törhet be az erős ember házába, és nem rabolhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erős embert. Csak akkor rabolhatja ki a házát.” (Mk 3,27) Jézus volt, aki behatolt az „erős ember házába”, a pusztában való megkísértésekor, amikor megküzdött a sátánnal és legyőzte, megkötözte, megtörte az uralmát. Ezért volt hatalma a betegség, megszállottság démonai felett, mert már a pusztában, nyilvános működése előtt eldőlt a küzdelem Jézus és a kísértő között.

Gondolatok az Eucharisztához:
Jézus eucharisztikus jelenlétében tudatosan szembenézhetek démonaimmal, mert az Úr jelen van, nem kell félnem, hatalma van fölöttük. Sok kísértés, önző, felszínes vágy gyengítheti azt a tapasztalatot, hogy Isten szeretett fia vagyok. A Jézussal töltött időben ez az igazság megerősödhet, amikor kijelentéseit, szentírási mondatait ismételgetem, és azok visszhangoznak bennem. 

Kérdések, fölvetések:
Összegyűjthetek szentírási részeket, bölcs, hitből fakadó mondásokat, melyekkel vissza tudom utasítani a gondolataimba, érzéseimbe beszivárgó kísértéseket. A sivatagi atyák figyeltek erre, és a kísértések idején olyan mondatokat ismételgettek, amelyekkel Istenben való bizalmukat és segítségkérésüket fejezték ki a zsoltárokból, más szentírási helyekből és olykor saját szavaikkal.