2019.03.24.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Nagyböjt 3. vasárnapja

„Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok." (Lk 13,8)

Szempontok a szöveghez:
Mózeshez hétköznapi foglalkozása közben szól az Úr. Jézus többszörösen elutasítja azt értelmezést, hogy a sorscsapások Istentől erednek. Ha Isten megengedi a nehézségeket, az csodálatos gondviseléséből fakad: Ő türelemmel van az emberek iránt, hogy lehetőséget adjon a megtérésre, a hozzá fordulásra, életvitelünk megváltoztatására.

Gondolatok az Eucharisztához:
Ahogy a mannával és a forrásvízzel táplálta Isten az ő választott népét a pusztai  vándorlása idején – a Szentleckében Pál apostol idézi – úgy táplálja a keresztényeket vándorútján az Oltáriszentség.

Kérdések, fölvetések:

  • Meghallom-e mindennapi elfoglaltságaim közben is az Úr szavát?
  • Merítek-e rendszeresen abból a forrásból, táplálkozom-e abból a szent kenyérből, ami maga Krisztus az Oltáriszentségben?
  • Igyekszem-e jeleknek tekinteni még az élet nehézségeit is, fürkészve az adottságokhoz való helyes hozzáállás útjait?