2019.11.24.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA

„Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad! – mondták”. (Lk 23,37)

Szempontok a szöveghez:
Jézus kereszthalálával fejezi ki Atyjára való ráhagyatkozását, bizalmát és szeretetét. Tetteiben az Isten országának, uralmának építésében már bizonyította, de most teljessé válik, hogy meghal önmaga számára. (Fil 2,8-9) A királyt, amikor megjelent a nép körében, dicsőítették, éljenezték és azt kiáltották feléje: „Könyörülj rajtunk!” A királytól szabadulást, szabadítást vártak és Krisztus Király nem szabadítja meg magát, hanem ’engedelmeskedik a kereszthalálig’. Így, ezzel az engedelmességgel, önátadással válik szabadítóvá. „Mikor utolsót sóhajt, mikor magától az élettől – tehát mindentől – megfosztja magát, ebben a pillanatban Ő emberi módon az, ami Isten isteni módon az egész örökkévalóságban.” (F. Varillon) Keresztje előtt nem jelenik meg a seregek Ura, aki megmenti a Fiát és bosszút áll az őt megölni szándékozókon. Isten nem avatkozik bele az uralkodók ítéletébe. Fiát, aki számára a legfontosabb, legértékesebb, keresztáldozatával adja nekünk. Ezzel elkötelezettségét, minden mértéket meghaladó szeretetét fejezi ki minden ember iránt. A legnagyobb igazságtalanságra Húsvét áldozatával és fényével válaszol. 

Gondolatok az Eucharisztiához:
Sok keresztény ember a Megfeszítettet szemlélve kap felülemelkedést, erőt, hogy ne törjék össze azok az igazságtalanságok, veszteségek, fájdalmak, melyek az életükben kikerülhetetlenül rájuk hárultak. Az Eucharisztiában jelen levő Jézus nem a méricskélő, hanem a minden mértéket meghaladó szeretetre, önmagunk teljes átadására hív meg bennünket. Szívből fakadó vágya, hogy Isten szeretetének, a Szentháromság életének áramlásába vezessen be. Az imádásban újra és újra megmutatkozhat előttünk, hol van jelen Isten akkor, amikor emberileg minden összezavarodott, amikor társadalmi igazságtalanságok, fájdalmas események történnek.

Kérdések, fölvetések:

  • Tapasztaltam-e már, hogy Isten egészen másként vezetett, amikor rá mertem bízni magam?
  • Mit mondok azoknak, akik Istent, mint földi igazságszolgáltatót szeretnék látni vagy számon kérni?