2019.09.08.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Évközi 23. vasárnap

„… jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként vállald”

(Pál levele Filemonnak 14)

Gondolatok:
– A számok világában fontos a helyi érték, vagyis a szám elhelyezkedése határozza meg annak értékét. Hasonlóan döntő, hogy a személyes kapcsolatainkat, anyagi eszközeinket hova soroljuk értékrendünkben.
– A földi kötelékek (családi kapcsolatok, nemzeti hovatartozás) gyökeret és támaszt adnak az embernek életutunk során, de a helyükön kezelve azokat, sosem szakíthatnak el Krisztustól.
– A szemita nyelvek (héber, arám) árnyalatokban szegényesek, emiatt használják az éles kontrasztot, pl. a jelen esetben a “kevésbé szeret” helyett “gyűlöl” kifejezést. Tehát nem gyűlölni kell embertársainkat vagy önmagunkat, hanem mindent és mindenkit a helyén kezelni.
– Teremtettségünknél fogva bár időben születtünk, de az örök életre kaptunk meghívást. Ezen örök tervbe illeszkedően kell minden egyes döntést meghoznunk, nehogy úgy járjunk, hogy – a jézusi példázat szavaival élve – építkezésünk illetve harcaink nem lesznek bevégezve.

Kérdések:
– Milyen konkrét, személyes lemondásom volt az utóbbi időben, amit Krisztus követése érdekében tettem?
– Mikor és miben tapasztaltam környezetemben, hogy a keresztség illetve az eucharisztiából való közös részesedés eltörli a társadalmi korlátokat?