2019.09.15.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Évközi 24. vasárnap

Vámosok és bűnösök is mentek hozzá, hogy hallgassák őt … és velük eszik.” (Lk 15,1-2)

Szempontok a szöveghez:
Lukács már a bevezető mondattal üzen: bemutatja a provokáló Jézust, aki a vámosok és bűnösök barátja, s aki gyakran vállalja velük az asztalközösséget is (7,34). Nemcsak néhány kiválasztottal kerül kapcsolatba, mint Zakeus (19,7), hanem „nagy sereggel” (5,29), akik a zsidók szemében a gyűlölt ellenség, az elnyomó rómaiak kollaboránsai voltak. Gyakran azt gondoljuk, csak akkor mehetünk Urunk elé, ha tiszták, jólfésültek, szinte tökéletesek vagyunk. Szeretnénk átevickélni az életen az irgalmasság nélkül. A farizeusok és az írástudók épp így gondolkodtak. Míg a vámosokat és a bűnösöket a vágy vitte Jézushoz, addig a farizeusok szíve megkövesedett, mert azt hitték, ők már elérték a célt.

Gondolatok az Eucharisztiához:

Talán nem túl merész azt állítani, hogy az egész fejezet felütése, a bevezető két mondat mintegy eucharisztikus színezetbe öltözteti mindhárom példázatot. Mintha felcsillanna az Úr asztalának három pillére, az Eucharisztia ünneplésének három fő része:
1) „Vámosok és bűnösök mentek hozzá” – megérkezés, bevezetés, bűnbánat.
2) „… hogy hallgassák” – az ige liturgiája
3) „… és velük eszik” – az áldozat liturgiája
Mert igazán mélyen csak az ünnepelt liturgia kontextusában értjük és tapasztaljuk meg Jézus szavait és személyének valóságát. Ha mindennapjaimban őszintén imádkozom és a szentmisén tiszta vággyal veszek részt, akkor a Jézushoz lépő vámosokhoz és a bűnösökhöz vagyok hasonló: belátom és megtapasztalom, hogy teljes mértékben Isten irgalmától függ az életem. Ezért nem szabadna elkésni egyetlen szentmiséről sem, hiszen valami lényegesről maradnék le bűnbánatom kifejezésekor…

Kérdések:
Mit üzen nekem Pilinszky néhány sora mindezzel kapcsolatban?
Az ember itt kevés a szeretetre.
Elég, ha hálás legbelül
ezért-azért; egyszóval mindenért.
Valójában két szó, mit ismerek,
bűn és imádság két szavát.
Az egyik hozzám tartozik.
A másik elhelyezhetetlen.