2019.09.29.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Évközi 26. vasárnap


Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak
meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl.” (Lk.16,25)

Szempontok a szöveghez:
A mai evangélium példabeszéde két részből áll. Az első részben egy gazdag embert mutat be Jézus, aki élvezi javait és nem zavartatja magát mások nyomorának gondolatával. Annyira elvakítja őt gazdagsága és az ebben megtalált boldogság, hogy nincs ideje észrevenni a kapujában gyötrődő szegényt. Ez az egyetlen jézusi példabeszéd, ahol a főszereplőnek, a szegénynek neve van. A Lázár az Eleazár név rövidítése, jelentése: Isten a segítség. Lázár a gazdag háza előtt üldögél és várja, hogy dobjanak neki valami maradékot. Annyi vigasztalása van, hogy a kutyák nyaldossák sebeit. Jézus részéről a kutyák említése szándékos. A gazdagban annyi részvét sincs, mint egy állatban. Jézus a példabeszédet zsidó hallgatóinak mondja, ezért a túlvilágot úgy említi, mint „Ábrahám kebelét”, Ábrahám asztaltársaságát, a kárhozatót pedig mint a Gehenna tűzét. A példabeszéd második felében látjuk a gazdag aggodalmát testvérei iránt, nehogy olyan sorsra jussanak, mint ő. Egy látványos és csodás dolgot kér, hogy Lázár menjen vissza és figyelmeztesse testvéreit. De Ábrahám nem vállalja ezt, ott vannak nekik a próféták, merítsenek hitet azokból és életüket szabják a tanításhoz. A kinyilatkoztatásban és a lelkiismeret szavában Isten ad számunkra elegendő eszközt az üdvősség eléréséhez.


Gondolatok az Eucharisztiához:
Az üdvösséget gyakran hasonlítják emberi képekkel a lakomához, ahol az ember boldog, s mindene megvan, s együtt van azokkal, akiket szeret. Ennek az égi lakomának az előképe a szentáldozás. Úti eledel Isten országa felé tartó zarándokutunkon. Az Eucharisztia az üdvősség szentsége. Az Eucharisztia ünneplésében van az a hely, ahova törekszünk eljutni. Szent Ágoston fogalmazza meg, hogy az eucharisztikus eledel, ami halhatatlanná és romolhatatlanná teszi befogadóit, nem egyéb, mint a szentek áldott közössége a mennyben, amit úgy várunk.

Kérdések, fölvetések:
Észreveszem-e a hétköznapok rászorulóit? Meglátom-e a saját Lázáromat?