Elindult a Szentségimádás Iskolája a Szeged-Csanádi Egyházmegyében

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Created with Sketch.

Elindult a Szentségimádás Iskolája a Szeged-Csanádi Egyházmegyében

Szentségimádás iskolája Szegeden

2019. január 23-án, szerdán este indult el a Szentségimádás iskolája Szegeden, melynek első előadója Serfőző Levente atya a Szent Gellért Szeminárium prefektusa volt. A Dóm Látogatóközpontban szervezett előadások a Szentségimádás iskolája által ajánlott témaköre szerint épülnek fel, így az első elmélkedés Jézus valóságos jelenléte az Eucharisztiában címet kapta.

Az előadó atya többek között elmondta: Az Isten és az ember a teremtés pillanatától kezdve folyamatosan közeledik egymáshoz. A megtestesülésben Isten egy olyan közelség mellett döntött, mellyel Názáreti Jézusban emberré lett, így az Úr örökre elkötelezte magát az ember mellett. A Fiú, aki értünk meghalt és feltámadt, ma a kenyér és a bor színe alatt újra testté válik, táplálékká és földi vándorlásunk idején társunkká szegődik. Isten Jézusban megszólíthatóvá, megérinthetővé és összetörhetővé tette magát, így teljesítve be a megváltást. Ez a titok ma a szentmise titkaként folytatódik, s így minden szentmisében megvalósul. E mellett az utolsó vacsora közösségi jellege pedig a szavak, a gesztusok, és a közösség cselekvő imádságos bekapcsolódása által kifejeződik.

Az elmélkedést követően szentségimádásra került sor, melyet Köllő Sándor egyetemi lelkész vezetett. A Szentségimádás iskolája következő alkalma február 11-én, hétfőn este lesz, melyet Dr. Fábry Kornél a NEK Általános Titkárságának főtitkára vezet.  Bővebb információ közelgő programokról és a Szentségimádás iskolája eseményeiről a www.corunum2020.hu honlapon elérhető.

DSC_0006

kép 1 / 15