Gyula

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Created with Sketch.

A Missziós kereszt érkezését  a templomokban meghirdettük, plakátokat helyeztünk ki a szállodákba is, a programok feltüntetésével.

A Gyula Televízió híranyagban tudósított a kereszt érkezéséről.

Az  esperes-kerület plébánosait is meghívtuk szóban és írásban, megjelölve a békéscsabai programot is.

  • A missziós kereszt 30-án délután érkezett a Nádi Boldogasszony kegytemplomba. A Szt. Mónika imaközösség kezdte az imádságot. Ezen a napon az eleki plébánia hívei a plébános atya vezetésével zarándokoltak el a kereszthez.
  • Vasárnap reggeltől késő estig vártuk a híveket.

Az imádságok közben a 10 órai szentmisére került sor, a tanítás mondandója a Missziós kereszthez kapcsolódott. Délután csendes adovációra volt lehetőség, a szállodákkal a turista zarándokok szép számmal jöttek imádkozni, családosok és kisebb csoportok.

Délután a Békéscsabai Zenebarát- Felebarát énekegyüttes gitáros keresztutat vezetett a templomban, majd az esti szentmisén is  gitáros énekekkel működtek közre, a hívek nagy tetszésére.

  • Hétfőn a reggeli szentmise után mindjárt elindultak a Karácsonyi János

Katolikus Iskola diákjai és tanáraik, csoportos beosztással a Missziós kereszthez. A hitoktatók számára a NEK-tár segédanyag jó segítséget  és  öleteket nyújtott a 494 diák csoportos áhitatához.

Nagy öröm volt látni Boldog Apor Vilmos Katolikus Óvoda kis gyermekeit a kereszt körül énekelni.

A városi iskolák hittanosait, a hitoktatók kis csoportokban hozták el, a távolabbi iskolákból mikrobusszal szállítottuk be a templomba a  hittanosokat.

A katolikus oktatási intézmények e napi sorát a Gál Ferenc Főiskola tanárai diákjai zárták.

Délután a belvárosi és a németvárosi Rózsafűzér Társulatok vezették az imát, majd a Máltai Szeretetszolgálat és Karitász vezetésével, Apor keresztút volt.

Az esti áhitatot a Szent Péter imaközösség vezette.

 

  • Kedden a reggeli szentmise után a Göndöcs Benedek Katolikus Középiskola és Szakiskola Nagyböjti lelki napja kezdődött a Missziós kereszt előtt, mely szentmisével zárult. A 250 diák nagy nyitottságról tett tanúságot.

Délután a másik két  rózsafüzér társulat vezette az imát.

Ezt követte a Mária Légió, késő este pedig a Biblia Kör és a hívek részvételével a káplán atya Szentségimádást tartott.

  • Szerdán, a reggeli szentmise után a hívek imáikkal hódoltak a kereszt előtt, majd 10. 30-kor a Missziós keresztet elbúcsúztattuk.

         Ebben a pár napban, 1410 hívő imádkozott a Missziós kereszt előtt,

a nézelődőket nem számítva!

Köszönetet kell mondanunk a szervezőknek, akik lehetővé tették, hogy  a Missziós kereszt eljusson Gyulára.

Köszönet az ismertetőfüzetekért és a kapott segédanyagért.

       Az óvodástól az aggastyánig mindenki gazdagodott lelkiekben.

       Hála legyen az Istennek a kapott kegyelmekért.

Gyula, 2019. április 9.  

                                                              Köszönettel:

                                                                                     Kovács Péter

                                                                                      plébános