Óföldeáki Zarándoklat

2024. május 25. szombat

Ferenc pápa Magyarországon 2023
PROGRAMJAINK
Szeged-Csanádi Egyházmegye
KATTÁRS 2022
SZEGED
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
2020

Egy Szinodális Egyházért 
A Szeged-Csanádi Egyházmegyében 

Közösség
Részvétel
Misszió
Webinárium

 Isten hozott corunum2020 honlapon, amely a Szeged-Csanádi Egyházmegyében a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) előkészületeit összefogó és erről információkat nyújtó online felület.Ezen a weboldalon hamarosan programok, találkozók, képzések, imaalkalmak időpontjaival, és az erről szóló beszámolókkal fogsz találkozni.

Kiknek jött létre ez a honlap?

A honlapon keresztül egyházmegyénk papságnak, katekétáinak, pasztorális munkatársaknak és a világi híveknek kívánunk aktuális híreket és tudnivalókat továbbítani.

Miért corunum2020?

A „cor unum” latin kifejezés annyit jelent, hogy „egy szívvel”, mellyel már a szentírásban is több helyen találkozunk: „Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük” – üzen az Úr Ezekeiel próféta által; az apostolok „Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban.” (Apcsel 2,46); „A hívők sokaságának egy volt a szíve-lelke.” (Apcsel 4,32).

Ugyanakkor ezt a nevet viselte az 1935-ben P. Hunya Dániel SJ, akkori szemináriumi spirituális által elindított Cor Unum c. lap is, melynek célja a papságot eggyé forrasztó lelkiség ébren tartása volt. Napjainkban egy lelkipásztori célra létrehozott levelezőlista is ezt a nevet kapta, sőt az egyetemes egyház szintjén, egy pápai hivatal is ezt a nevet vette fel.

Ma a Cor Unum honlapja a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületeit igyekszik egységbe fogni. Az egyházmegye által szervezett események mellett szívesen helyet ad az egyes plébániák ez irányú törekvéseinek is. Bízom benne, hogy sok információs, lelkipásztori és kateketikai segítséget fog nyújtani, valamint az időpontok és az egyházmegyei programok terén is eligazítást ad majd. Készüljünk együtt a 2020-as eucharisztikus eseményekre!

Üdvözlettel:

Serfőző Levente
egyházmegyei referens
NEK

Híreink